Maassluis is gelegen aan de Nieuwe Waterweg, de verbindig van Rotterdam met de Noordzee en had daardoor in vroeger jaren een interessante positie voor de sleepvaart. Grotere schepen hadden in het kanaal nog wel eens wat hulp nodig en vanuit Maassluit werd dat gegeven. In de haven aan de voet van de grote kerk, die de skyline van Maassluis volledig domineert, zijn nog de nodige herinneringen uit die tijd te vinden, bijvoorbeeld in de vorm van oude sleepvaartuigen. Maar ook andere schepen met historische waarde vinden er onderdak.De haven ligt direct aan de Nieuwe Waterweg en daarmee ook direct aan zee. Het achterland van Maassluis, het Westland, ligt echter aanzienlijk lager. Een hoge dijk die ervoor zorgt dat het water in de haven blijft is dan ook wel nodig. Het geeft de stad een opmerkelijk aanzien. Een deel dat op het havenniveau ligt en een deel dat op het Westland niveau ligt. Goed te zien in onderstaande foto.En als we dan vanaf de haven de "diepte" in gaan en we kijken terug, dan zien we goed hoe groot het hoogteverschil in feite is.En ook op andere plaatsen zien we dit terug.Al met al speelt het water in Maassluis een belangrijke rol. Met sluizen, stuwen, dijken, kanalen, grachten en (ophaal-)bruggen is goed te zien hoe Nederland altijd op het water veroverd moest worden. En met succes, dat is daar goed te zien.Maar de eisen voor bescherming worden zwaarder en zwaarder. Met name de watersnoodramp en het daarop volgende Deltaplan speelden een grote rol bij de verbetering van de kusten. Onderdeel daarvan is vlak bij Maassluis te vinden. Enkele kilometers richting zee vinden we de Maaslandkering, een stel gigantisch grote beweegbare schuiven die de Nieuwe Waterweg hermetisch af kunnen sluiten bij storm. Ze worden niet vaak gebruikt, maar ze vormen een onmisbare verzekering voor de laag gelegen Holland. En dat dat nodig is, is zoals hierboven te zien, in Maassluis onmiskenbaar waar te nemen.